Liečba chrápania

Diagnostika a liečba porúch chrápania

Chrápaním, čiže ronchopatiou trpí až 30% celkovej populácie. OSAS (syndróm obštrukčného spánkového apnoe) sa vyskytuje u 4% mužskej a 2% ženskej populácie. Preto netreba podceňovať diagnostiku a následne určenie liečby chrápania a OSAS.

Chrápanie (ronchopatia) je zvukový fenomén vznikajúci počas spánku. Je spôsobený vibráciami mäkkých tkanív horných dýchacích ciest (mäkké podnebie, čapík, koreň jazyka).

Od jednoduchého chrápania odlišujeme tzv. OSAS, čo je Syndróm obštrukčného spánkového apnoe. Vtedy počas spánku dochádza k opakovaným epizódam obštrukcie horných dýchacích ciest so zástavou dychu a poklesom saturácie hemoglobínu kyslíkom (zníženiu obsahu kyslíkav krvi). Toto môže byť podmienené prekážkou v horných dýchacích cestách (obštrukčné apnoe), alebo pri tzv. centrálnom apnoe chýba impulz z dychového centra a teda dychové úsilie. Zmiešané apnoe je kombináciou obštrukčného a centrálneho apnoe.

Liečba chrápania

Príčinou syndrómu obštrukčného spánkového apnoe býva patologické zúženie, alebo úplný uzáver horných dýchacích ciest, ktoré je spôsobené anatomickým abnormalitami (vybočenie nosovej priehradky, zväčšenie nosovej mandle, krčných mandlí alebo jazykovej mandle, malá dolná čeľusť), ale príčinou môže byť aj znížený svalový tonus svaloviny mäkkého podnebia alebo hlbokých svalov jazyka. Pri vibrácii mäkkých tkanív vzniká typický zvukový fenomén chrápania, pri kompletnom uzávere hltacích a dýchacích ciest vzniká apnoická pauza (nedýchanie na viac ako 10 s).

Pokiaľ je OSAS nepovšimnutý a neliečený stúpa riziko pridruženej chorobnosti, ale aj úmrtnosti! Do klinického obrazu následne patrí zvýšený krvný tlak ťažko reagujúci na liečbu, srdcové arytmie, ischemická choroba srdca a srdcové zlyhanie, cievna mozgová príhoda, zmeny krvného obrazu, nočné krvácanie z nosa, depresia aj zvýšené riziko dopravných nehôd. Zvýšená únavnosť a denná spavosť sú typickými prvotnými príznakmi.

Napísali o nás:
https://myorava.sme.sk/c/20822089/v-trstenskej-nemocnici-vedia-liecit-aj-chrapanie.html

Cielené otorinolaryngologické vyšetrenie zahŕňa vyšetrenie nosa, nosohltana, podnebia, krčných mandlí, koreňa jazyka a hrtana. Hodnotí pozíciu koreňa jazyka a mäkkého podnebia. Využíva endoskopické inštrumentárium. Pri flexibilnej endoskopii je možné vyšetriť aj funkciu svalov mäkkého podnebia (test podľa Müllera). Diagnostiku nosovej priechodnosti dopĺňame funkčnou diagnostikou – rinomanometriou. Výsledkom klinického vyšetrenia je jednoznačné určenie miesta obštrukcie, a ak máme stanovenú diagnózu možno stanoviť liečbu chrápania či OSAS v zmysle odporučenia chirurgickej liečby.

Cieľom spomenutých vyšetrení je diagnostika a stanovenie závažnosti ochorenia. Ďalším krokom je stanovenie liečby chrápania (ronchopatie), či OSAS.