ORL ambulancia

V ORL ambulancii poskytujeme vyšetrenia zamerané na:

 • diagnostiku chronických ochorení nosa , nosovej priechodnosti u detí a dospelých, vyšetrenie čuchu
 • diagnostiku ochorení slzných ciest a slinných žliaz,
 • diagnostiku a liečbu porúch sluchu u detí a dospelých
 • diagnostiku tumoróznych ochorení hlavy a krku
 • diagnostiku chrápania a spánkového apnoe
 • vstupné, výstupné a periodické prehliadky do zamestnania ( práca v hluku, vo výškach )
 • infúznu liečbu zameranú na poruchy sluchu , šumenie v ušiach a závratové stavy
 • vykonanie bežných a špecializovaných odberov biologického materiálu ( v rámci ORL indikácie schválené zdravotnou poisťovňou a pre samoplatcov )

Špecializované ORL vyšetrenia:

 • rinoendoskopia ( vyšetrenie nosa flexibilným aj rigídnym endoskopom )
 • rinomanometria ( funkčné vyšetrenie porúch dýchania nosom u detí a dospelých)
 • vyšetrenie čuchu
 • digitálna videootoskopia
 • otomikroskopia (podrobné vyšetrenie zvukovodu a stredného ucha pod zväčšením )
 • tónová audiometria (vyšetrenie sluchu aj u detí od 5 rokov )
 • tympanometria (vyšetrenie funkcie stredného ucha, strmienkového reflexu)
 • polygrafické vyšetrenie (PG) pri diagnostike chrápania a apnoe

Disponujeme technickým vybavením:

 • rigídny a flexibilný endoskop STORZ 2,7 mm s LED zdrojom s možnosťou digitálneho záznamu na USB kľúč, mobilnú aplikáciu
 • 4 – fázová rinomanometria ATMOS CUBE ( vyšetrenie porúch nosovej obštrukcie maskou alebo olivkami )
 • tónový audiometer Interacustic s možnosťou nadprahových testov ( SISI ) a softvérovým posúdením sluchu pre posudkové účely podľa Fowlera
 • tympanometer Interacustic s možnosťou ipsylaterálnych reflexov a decay testu
 • diagnostický polygrafický systém Mini Screen Plus
 • Olympus Celon Elite – elektrokauter s kontrolovanou rádiofrekvenciou ( RAF )