Tím odborníkov

MUDr. Miroslav Obtulovič, PhD.

MUDr. Miroslav Obtulovič, PhD.

Odborný zástupca ORL medicentrum s.r.o.
Kód lekára: 65-47234873-A0001

Špecializácia v ORL odbore:
1998 – atestácia I. stupňa
2003 – atestácia II. stupňa

2017 – postgraduálne doktorandské štúdium – PhD.,

2016 – vedúci lekár ORL JZS Hornooravská nemocnica v Trstenej /www.nsptrstena.sk/

MUDr. Katarína Obtulovičová, PhD.

MUDr. Katarína Obtulovičová, PhD.

Špecializácia v ORL odbore:
2003 – atestácia I. stupňa
2006 – atestácia II. stupňa
2014 – postgraduálne doktorandské štúdium – Ph.D., LF Univerzity Palackého v Olomouci v odbore otorinolaryngológia

2015 – menovaná do funkcie primára ORL kliniky Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku/www.uvn.sk/

Zuzana Jaroščáková

Zuzana Jaroščáková

Špecializácia v ORL odbore
1997 –špecializovaná chirurgická sestra
2016 – špecializovaný kurz z audiometrie, UN Bratislava